KONYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KONYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AVUKATI

ANASAYFA >  KONYA AVUKAT
FAALİYET ALANLARIMIZ
 > KONYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AVUKATI

KONYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KONYA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AVUKATI

 • Şirket/kurum içerisinde uygulanması gereken veri koruma kuralları
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gönderilecek bilgiler
 • VERBİS sistemine kayıt ve sisteme yüklenecek bilgiler
 • Kişisel verilerin saklanması, saklama süreleri ve saklama koşulları
 • Silme ve yok etme, anonimleştirme, imha politikası
 • Kişisel verilerin işlenmesindeki temel ilkeler ve kişisel verilerin işlenme süreçleri
 • Kişisel verileri koruma politikası
 • Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna başvuru ve dava süreçleri
 • GDPR kurallarının uygulanması

Anahtar Kelimeler: