Konya avukat

KORONAVİRÜS İŞ KAZASI SAYILIR MI?

Anasayfa > KONYA AVUKAT | MAKALELER > KORONAVİRÜS İŞ KAZASI SAYILIR MI?

KORONAVİRÜS İŞ KAZASI SAYILIR MI?

KORONAVİRÜS İŞ KAZASI SAYILIR MI?

Koronavirüs salgını hızlı artışı ve ağır kayıplar verilmesi nedeniyle bireysel ve sosyal hayatları olumsuz olarak etkilediği gibi çalışma hayatını da ciddi derecede etkilemektedir. Koronavirüsün dünya sağlık örgütü tarafından pandemik salgın ilan edildiği ve iş ilişkisinin işçi ve işveren taraflarına karşılıklı olarak hak ve borçlar yüklediği olguları birlikte değerlendirildiğinde her iki tarafında gerekli özeni gerçekleştirmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

İş Kazası Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazası;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işvereni tarafından verilen görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

İş Kazası Meydana Geldiğinde Bildirim Kim Tarafından Nereye Yapılmalıdır?

İş kazasının işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise kazadan sonraki en geç 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir .Kazanın, işverenin kontrolü dışındaki bir yerde meydana gelmesi halinde ise, bildirim süresi, işverenin kazayı öğrendiği tarihten itibaren işleyecektir. Süreler, kazanın olduğu veya öğrenildiği tarihte değil, ertesi günden başlayacaktır. Bildirimin işveren tarafından yapılmaması hali söz konusu olur ise bu durumda kazadan zarar gören işçi tarafından yerine getirilmelidir.

Koronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

Koronvirüs çok yeni gündemimize girmiş olmasından dolayı henüz konu ile alakalı net bir görüş bütünlüğü sağlanmamıştır.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin E. 2018/5018 K. 2019/2931 sayılı kararında;işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle bulaştığı anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak işçinin daha sonra ölümü iş kazası olarak kabul edilmiş olup Yargıtay tarafından iş kazası tanımı geniş yorumlanmıştır.

Önemli olan husus, koronavirüsün nerede ve ne zaman bulaştığının tespitidir. İşçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle bu hastalığa yakalandığının tespit edilmesi durumunda söz konusu olay iş kazası kapsamında değerlendirilebilecek ve işveren sorumlu tutulabilecektir.

İşveren, işyerinin niteliğine göre koronavirüsün işyerinde yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Bilindiği üzere tazminat hukukunun temel ilkesi; kusur yok ise tazminat yoktur. Buna göre işçinin, iş yerinde yahut işverenin işini yaparken koronavirüs ile enfekte olması halinde bunun bir iş kazası olduğunu ve hastalık nedeniyle meydana gelecek maddi ve manevi zararlardan işverenin sorumluluğunun doğacağını söylemek mümkündür.


  14 Nisan 2020 |  113 Görüntüleme
Anahtar Kelimeler: